Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
90 lượt xem

Từ 18.6, Hà Nội sửa đổi tỉ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25.8.2021 của UBND TP Hà Nội quy định tỉ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25.8.2021 của UBND TP Hà Nội về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, tỉ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1% giá đất tính thu tiền thuê đất đối với các trường hợp:

– Được cấp có thẩm quyền cho thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng theo quy định của pháp luật (không bao gồm trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất);

– Thuê đất làm sân đường nội bộ, vườn hoa, phục vụ cho tòa nhà chung cư trong khu đô thị (không sử dụng để kinh doanh dịch vụ);

– Thuê đất sử dụng vào mục đích để làm chợ;

– Thuê đất đối với phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích trên mặt đất gắn với phần ngầm của công trình trên mặt đất để làm chỗ đỗ xe trong khuôn viên nhà chung cư hoặc trong tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và chung cư để ở (phần đất xây dựng tầng hầm mở rộng);

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuê đất sử dụng vào mục đích thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp;

Các trường hợp còn lại không thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18.6.2024.

Bài viết cùng chủ đề: